α-Bromo-4-Chloro Acetophenone [536-38-9]

Cas Number: 536-38-9
Product Code
46061
Product Name
α-Bromo-4-Chloro Acetophenone
Cas Number
536-38-9
KPCKS

The member of the World Chemical Sourcing Alliance attaching to SACTG ( Serving Advanced Chemicals to Global Customers ). A young, vibrant, energetic sourcing team who is constantly sourcing fine chemicals, pharmaceuticals raw material and bulk intermediates in the world.

Services for global customers in CMO or CDMO. Serving advanced chemicals to global customers with Quick Delivery, Best Packaging and Lowest Price.

CAS No 536-38-9 Molecular Structure
46061
α-Bromo-4-Chloro Acetophenone
CAS No 30434-65-2 Molecular Structure
3,4,4-TRIMETHYLCYCLOPENT-2-ENONE
CAS No 99-03-6 Molecular Structure
78359
3-Aminoacetophenone
CAS No 56973-85-4 Molecular Structure
1-(5,5-DIMETHYL-1-CYCLOHEXEN-1-YL)-4-PENTEN-1-ONE
CAS No 3859-41-4 Molecular Structure
1,3-Cyclopentanedione
CAS No 590-90-9 Molecular Structure
125318
4-Hydroxy-2-butanone
CAS No 2050-07-9 Molecular Structure
4-methyl-1-phenylpentan-1-one
CAS No 90-24-4 Molecular Structure
133981
2'-HYDROXY-4',6'-DIMETHOXYACETOPHENONE
CAS No 5422-88-8 Molecular Structure
CYCLOPENTYL PHENYL KETONE
CAS No 1132832-75-7 Molecular Structure
(5-broMo-2-Methylphenyl)(5-(4-fluorophenyl)thiophen-2-yl)Methanone
CAS No 2631-72-3 Molecular Structure
116224
2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone
CAS No 4643-27-0 Molecular Structure
154208
2-Octen-4-one
CAS No 403-42-9 Molecular Structure
114796
4-Fluoroacetophenone
CAS No 30071-93-3 Molecular Structure
116201
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
CAS No 586-37-8 Molecular Structure
100556
3-Methoxyacetophenone
CAS No 89-84-9 Molecular Structure
102796
2,4-Dihydroxyacetophenone
CAS No 403-29-2 Molecular Structure
116165
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
CAS No 345-89-1 Molecular Structure
123103
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
CAS No 121-71-1 Molecular Structure
116146
3'-Hydroxyacetophenone
CAS No 10297-73-1 Molecular Structure
114528
4-Methylsulphonylacetophenone
CAS No 90-98-2 Molecular Structure
126675
4,4'-Dichlorobenzophenone
CAS No 43229-01-2 Molecular Structure
2-Bromo-4'-Benzyloxy-3'-nitroacetophenone
CAS No 2243-35-8 Molecular Structure
Phenacyl acetate
CAS No 102293-80-1 Molecular Structure
2-Bromo-1-(2,2-dimethyl-4h-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanone
CAS No 2632-13-5 Molecular Structure
102765
α-Bromo-4-methoxy acetophenone
CAS No 937-20-2 Molecular Structure
222154
2,4-Dichloroacetophenone
CAS No 1013-88-3 Molecular Structure
124838
Benzophenone imine
CAS No 835-11-0 Molecular Structure
DW098
2,2-DIHYDROXYBENZOPHENONE
CAS No 461432-22-4 Molecular Structure
155204
(5-bromo-2-chlorophenyl)(4-ethoxyphenyl)methanone
CAS No 617-35-6 Molecular Structure
117782
Ethyl pyruvate
CAS No 551-93-9 Molecular Structure
121732
2-Aminoacetophenone
CAS No 2234-16-4 Molecular Structure
100718
2,4-Dichloroacetophenone
CAS No 579-74-8 Molecular Structure
2-Methoxyacetophenone
CAS No 1103738-19-7 Molecular Structure
2436626
((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy-2,2-diMethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)(Morpholino)Methanone
CAS No 31949-21-0 Molecular Structure
2-Bromo-2'-methoxyacetophenone